Đối tượng tuyển sinh vào Quân đội - TUYỂN SINH QUÂN ĐỘI

TUYỂN SINH QUÂN ĐỘI

Tư vấn miễn phí về công tác tuyển sinh trong quân đội

NEWS

Home Top Ad

QC trên - Bài viết

02/04/2018

Đối tượng tuyển sinh vào Quân đội

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH  QUÂN ĐỘI

Cập nhật mới nhất theo Văn bản tuyển sinh mới của Bộ Quốc Phòng (Thông tư 24/2018/TT-BQP về sửa đổi, bổ sung Thông tư 42/2017/TT-BQP về tuyển sinh quân đội)

Đối tượng tuyển sinh quân đội

     1. Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 6 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân viên quốc phòng phục vụ đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh);
     Các đối tượng quy định tại Khoản 1 có nguyện vọng đăng ký dự thi, các đơn vị tổ chức sơ tuyển, lập hồ sơ đăng ký dự thi những trường hợp đủ tiêu chuẩn, nộp cho các trường và Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng theo đúng quy trình, nhưng phải bảo đảm đủ quân số cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.


    2. Thiếu sinh quân được đắng ký dự thi theo nguyện vọng, không hạn chế số lượng và trường dự thi.


   3. Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuât ngũ), số lượng đăng ký dự thi không hạn chế.


   4. Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ quân nhân:
   a) Tuyển 10% chỉ tiêu cho các ngành: Bác sỹ quân y tại Học viện Quân y, Quan hệ quốc tế về quốc phòng và các ngành ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự;
   b) Tuyển tối đa 10% chỉ tiêu cho các ngành: Kỹ sư quân sự ngành Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông tại Học viện Kỹ thuật quân sự;
   c) Các trường tuyển sinh theo phương thức lấy từ điểm cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu tuyển sinh quy định.
    

Xem thêm các nội dung quy định về công tác Tuyển sinh quân đội  (Thông tư 24/2018/TT-BQP về sửa đổi, bổ sung Thông tư 42/2017/TT-BQP về tuyển sinh quân đội)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

QC Dưới - Bài viết

Pages